Gå til indhold

MONTES ClockIT

Fleksibel og effektiv

Registrering af arbejdstid

Helt ny lov iværksættes juli 2024

Tiden er inde til at tænke i en løsning, som hjælper din virksomhed til at opfylde krav i ny lov om registrering af arbejdstid. Ændringen betyder, at det allerede fra 1. juli 2024 er et lovkrav, at arbejdsgiver skal holde styr på medarbejdernes daglige arbejdstid.

Et direktiv fra EU har bestemt, at arbejdspladser skal kunne dokumentere om deres medarbejdere overholder lovgivningen om arbejdstid, pauser, 11 timers regel og lignende forordninger. Derfor skal medarbejdere registrere, hvornår de møder, går til og fra pause, samt hvornår arbejdsdagen slutter. Det bør i den forbindelse nævnes, at det ikke er dokumentation nok at registrere arbejdstiden fordelt på opgaver, som mange virksomheder allerede gør i forbindelse med sagsstyring og fakturering af tid.

Vores nye ”Komme-og-gå” system - MONTES ClockIT - vil fra starten opfylde regelkravet i loven om registrering af arbejdstid og vil samtidigt give din virksomhed en enkel mulighed for udveksling af data mellem MONTES ClockIT og dit eksisterende lønsystem.

Vi har genopfundet stempeluret - MONTES ClockIT er et digitalt "Komme-og-gå"-system, som er udviklet til erstatning for det gode gamle stempelur.

MONTES ClockIT kan sættes op til at udveksle data med eksisterende lønsystemer. Det er hurtigt og nemt for medarbejderen og giver langt flere muligheder for registrering af arbejdstid.

Vi har tænkt modernisering ind i systemet, så det både kan bruges med en lille chip-brik eller via en simpel touch-skærm. Chip-brik er ikke påkrævet, men den vil gøre oplevelsen hurtigere og bedre for medarbejderen.

Minimalistisk men kraftfuldt
Vi har bygget MONTES ClockIT ud fra "Keep-it-simple"-princippet.
Det betyder, at brugervenligheden for den daglige drift er sat i højsædet, - men trods dette kan MONTES ClockIT stadig håndtere pauser, sygdom, ferie, flextid og normtidsskemaer.

Administration
Som administrativ medarbejder, vil du have overskuelig adgang til en oversigt med alle medarbejdere og deres status. Her kan du redigere, fejlrette og ændre status for alle medarbejdere, ved fx sygdom, ferie eller glemt stempling. Systemet vil automatisk dokumentere, når et stempel er ændret - og af hvem.

Lønafregning
Når det er tid til at køre løn, kan data fra MONTES ClockIT overføres til alle eksisterende lønsystemer. Vi kan også opsætte en automatisk udveksling af data til jeres nuværende lønsystem, hvis overførsel af data understøttes.

Fleksibel registrering for de mobile medarbejdere

MONTES ClockIT giver ligeledes mulighed for, at medarbejderen kan stemple og registrere via smartphone. Stempleuret findes i en mobil-version, som installeres på medarbejderens mobiltelefon. Her kan den mobile eller fleksible medarbejder registrere tiden "ude i marken" eller på hjemarbejdspladsen, - uden fysisk at skulle omkring arbejdspladsen.

Bygget på MONTES ConnectIT

MONTES ClockIT er et af flere nye standardprodukter, som bygger på vores egen integrationsplatform MONTES ConnectIT. Det giver både kunden og os mange fordele, da vi kan samle og forenkle adgangen til alle kundens funktioner og brugerflader ét sted.

Book en præsentation af MONTES ClockIT

Vi tager gerne mødet enten fysisk eller over Teams, alt efter jeres ønske.