SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For Montes A/S

Terms of sale and delivery in English

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Alene skriftlige tilbud anses for bindende for Montes A/S. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, s√•fremt det ikke accepteres inden 30 dage fra tilbudsdatoen. En ordre anses f√łrst for bindende for Montes A/S, n√•r der foreligger en skriftlig ordrebekr√¶ftelse.

2. Priser

Priser er angivet i danske kroner hvis andet ikke er angivet. Priser i et tilbud er baseret p√• accept af det samlede tilbud. De anf√łrte priser er eksklusive moms, forsendelsesomkostninger, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt. Pris- og kurs√¶ndringer kan medf√łre √¶ndringer i den aftalte pris. Alle priser, der fremg√•r af Montes A/S prisliste, er vejledende. For√łges omkostninger for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt p√• varens pris. Der tages forbehold for trykfejl.

3. Betalingsbetingelser

Der betales netto 8 dage kontant fra fakturadatoen, med mindre andet er anf√łrt. Sker betaling efter fastsat betalingsdag, p√•l√łber der renter med 1,5 % pr. p√•begyndt m√•ned, fra forfaldsdatoen til betaling sker.

4. Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste sk√łn, og Montes A/S fraskriver sig ansvar for forsinket levering. √ėnsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudg√•ende aftale med Montes A/S mod et gebyr. Levering sker for kundens regning og risiko.

5. Force majeure

Montes A/S er ansvarsfri i tilf√¶lde af force majeure. Hertil regnes ogs√• strejke p√• virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverand√łrer, samt edb-vira, opremsningen er ikke udt√łmmende.

6. Reklamation og mangler

Oplysninger om tilbudte eller k√łbte varers kapacitet, dimensioner samt √łvrige data kan variere fra det leverede. S√•danne afvigelser er ikke at anse for mangler.

Såfremt et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal kunden på skrift reklamere omgående.

Mangelkrav skal v√¶re gjort g√¶ldende inden for en frist p√• 3 m√•neder fra leveringstidspunktet. Efter udl√łbet af denne reklamationsfrist er eventuelle mangelindsigelser bortfaldet.

Ved afhj√¶lpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten og eller distribut√łren af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler g√¶ldende.

Ved fejl p√• lagringsenheder s√• som diske, backup b√•nd eller lignende, omfatter garantien kun fysiske enhed og ikke de data der ligger p√• enheden. Reetablering af data, kan efter aftale udf√łres p√• kundens foranledning og regning.

Software produkter er ikke omfattet af de n√¶vnte betingelser, idet softwareleverand√łrens licensaftaler vil v√¶re g√¶ldende i disse tilf√¶lde.

7. Ansvarsfraskrivelse

Montes A/S er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstr√¶kkelig og/eller passende l√łsning for kunden, i det omfang kunden har givet utilstr√¶kkelige eller upr√¶cise oplysninger vedr√łrende sine krav og behov.

Montes A/S påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindelig slid og ælde, eller andre lignende forhold.

Montes A/S er ikke ansvarlig for f√łlgeskader og indirekte tab samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end Montes A/S. Ligeledes fraskriver Montes A/S sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem Montes A/S.

Montes A/S er ikke ansvarlig for f√łlgeskader p√• grund af eventuelle fejl i programmer udviklet af Montes A/S, men vil i en 3 m√•neders periode, v√¶re forpligtet til at udbedre p√•viste fejl.

8. Reparation og udbedring af mangler

En mangelfuld vare kan returneres til Montes A/S til udbedring. Ved st√łrre edb-anl√¶g kan det v√¶re p√•kr√¶vet, at reparation sker hos kunden.

Hvis Montes A/S tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes Montes A/S forhold faktureres kunden efter gældende prislister.

9. Programlicens

Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret for det aftalte antal brugere og/eller til det aftalte antal licenser til et k√łbt program. Kunden er uberettiget til at kopiere programmet eller dele heraf bortset fra den ved installationen n√łdvendige kopiering.

Kunden er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplar af det leverede program til backup eller arkiveringsformål.

10. Kundens annullering af ordren

Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Montes A/S og mod √łkonomisk kompensation.

11. Ejendomsforbehold

Montes A/S beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde k√łbesum med till√¶g af eventuelle renter og omkostninger er betalt.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Montes A/S og kunden skal afg√łres efter dansk ret. Tvister skal afg√łres ved retten i Hj√łrring.

13. Fravigelse

Ved salg p√• k√łbe- eller leasingkontrakt g√¶lder tillige kontraktens bestemmelser. Ovenst√•ende salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem.

Terms of sale and delivery in English