Montes og DiaPhoni etablerer nordjysk digitalt kompetencecenter

 

Som led i et generationsskifte har Montes A/S opkøbt DiaPhoni A/S. Det sker for at sikre et stærkt lokalt funderet digitalt kompetencecenter i Nordjylland.

Selskabet vil i løbet af de næste par måneder udfase navnet DiaPhoni A/S og fortsætte under navnet Montes A/S.

Drift og opgaveløsning vil forsætte uændret for begge selskabers kunder.

 

Flere kompetencer under samme tag

Carsten Nedergaard, adm. Direktør, Montes A/S udtaler om baggrunden for købet:
”Vi har set en udvikling de senere år, hvor kunderne ønsker, at flere kompetencer samles under samme tag. Med købet får vi i Nordjylland et stærkt regionalt digitalt kompetencecenter, i stand til at hjælpe både nuværende og nye kunder med komplette IT-løsninger”.

Det betyder, at forretningsmæssige kerneydelser som ERP (regnskabssystemer), hardware, infrastruktur, IT-sikkerhed og Hosting, suppleret med udvikling af webportaler og integrationsløsninger, nu er samlet i ét nordjysk IT-hus.

 

Vi bygger på samme værdier

Montes A/S og DiaPhoni A/S har flere fælles kunder og kunderelationer og derfor kender mange af vores kunder og samarbejdspartnere allerede i dag både Montes og DiaPhoni som stærke samarbejdspartnere.

Klaus Dahl-Jensen, direktør, DiaPhoni A/S siger om baggrunden for samarbejdet:
”De stærke relationer har været vigtige at sikre, og det har derfor været afgørende, at vi gennem vores
hidtidige samarbejde har oplevet, at vi bygger på samme værdier og grundholdninger”.

 

Samme medarbejdere, samme adresser

Vi bliver boende på den kendte adresser i Hjørring og Aalborg.
Det har været et afgørende element i den fælles strategi, at vi sikrer både kompetencer, medarbejdere og videreførelse af alle vores kundeløsninger og kunderelationer i den nye konstellation.
Så for at gennemføre en effektiv integration af medarbejdere og kunderelationer, er det planlagt, at sammenlægning af administrative systemer, branding m.m. sker i løbet af første kvartal 2021.

 

Yderligere information:

Montes A/S
Carsten Nedergaard, adm. direktør
Direkte: +45 4090 6690
Mail: CarstenN@montes.dk
www.montes.dk
Hedevej 1
9800 Hjørring

DiaPhoni A/S
Klaus Dahl-Jensen, direktør
Direkte: +45 99 333 901
Mail: kdj@diaphoni.dk
www.diaphoni.dk
Vesterbro 21 C
DK-9000 Aalborg