JYSKE BANK – Fiskeriafdelingerne

“Vi er meget tilfredse med den service og support, som MONTES giver os. Vi har selv mulighed for at påvirke videreudviklingen af løsningen.” Brian Toldbod, Jyske Bank

Igennem mange år har Jyske Bank’s afdelinger i fiskeribyerne Hirtshals og Skagen ydet en speciel og meget omfattende service til administration af fiskefartøjer. Udover normale bankydelser omfatter denne service også bogføring og afregning, månedsopgørelser og ikke mindst løn-/hyreafregning, som er en kompliceret opgave, der ikke umiddelbart kan løses i et standard lønsystem.

I 2008 havde Jyske Bank behov for at finde en ny løsning på denne opgave. Efter aftale med MONTES blev der i et godt samarbejde udviklet en løsning, som blev taget i brug i starten af 2009.

MONTES “Kutterløsning”

For de fartøjer der er oprettet i systemet, oprettes ture af valgfri perioder og med besætningsmedlemmer tilknyttet med aftalte andele.
Når turen er slut, og der foreligger afregninger fra aftagere bogføres disse data, som også giver grundlag for beregning af hyre m.m.

Løsningen, som er baseret på Microsoft Dynamics C5, opgraderes og videreudvikles løbende.

IT-sikkerheden er i højsædet

Jyske Bank, som har ultimative krav til IT-sikkerhed, har naturligvis sikret sig, at MONTES Hosting Center til enhver tid lever op til disse sikkerhedskrav.

Fuldmægtig Brian Toldbod udtaler: “Vi er meget tilfredse med den service og support, som MONTES giver os. Vi har selv mulighed for at påvirke videreudviklingen af løsningen, og da MONTES løbende opdaterer løsningen, er vi altid sikre på, at den lever op til gældende lovkrav.”