Elster-Instromet A/S

“Vi er afhængige af vores IT systemer, hvorfor det er betryggende, at MONTES sikrer, at vores systemer altid er tilgængelige fra vores 2 afdelinger og hjemmearbejdspladser” Henrik Ibsen, Økonomichef Elster Instromet A/S

Elster-Instromet er et datterselskab i Elster Gruppens afdeling for naturgassystemer. Elster-Instromet fremstiller udstyr til måling og overvågning af gasforbrug, en palette af gasbrændere, foruden komplette systemløsninger til processindustrien.

Digitale styringskomponenter kommer fra moderselskabet, og Elster-Instromet står for markedsføringen af komplette løsninger til det nordiske marked.

Processtyring, dokumentation og workflow

Fremstilling af komponenter til gasmåling og -regulering forudsætter en systematisk afprøvning gennem fremstillingsprocessen. Til produktionsstyring og kvalitetskontrol bruger Elster-Instromet en hosted Microsoft Dynamics AX fra MONTES med eget udviklet kvalitetsmodul.

Workflowet i Dynamics AX sikrer, at relevante kvalitetsprøver foretages systematisk og sikrer dermed kvalitetsdokumentationen på hvert serienummer. Foruden produktionsafvikling støtter Dynamics AX arbejdsgangene fra tilbudsgivning, produktionsplanlægning, og indkøbsdisponering i en virksomhed med mange standardhalvfabrikata og operationer.

Uproblematisk IT drift

Økonomichef Henrik Ibsen fortæller: “Vi er meget afhængige af vores IT systemer, hvorfor det er betryggende, at Montes sikrer, at vores systemer altid er tilgængelige fra vores 2 afdelinger og fra hjemmearbejdspladser. Vi sparer en del tid på opdateringer af systemsoftware, antivirus, da det nu foretages på professionel vis af Montes.”

Henrik Ibsen fortsætter: “Tidligere oplevede vi, at budgettering af IT-omkostninger var usikre, da servernedbrud er omkostningstunge og let kan få IT-budgettet til at skride. Hosting giver os mulighed for at forudsige IT-omkostningerne, hvilket præciserer den økonomiske planlægning og sikrer, at IT-budgetposterne overholdes.”