Fjord Line Danmark A/S


På et skib er tillid afgørende

Fjord Line har samarbejdet med Montes i mere end 10 år. Det har været et samarbejde båret af Fjord Lines tillid til, at den løbende drift af systemerne kører uden bump, men også af, at de regelmæssige indkøb af hardware sker hurtigt, effektivt og med et vågent øje på omkostningerne. ”Og det fungerer, som det skal”, siger Peter Vig, IT Operation Specialist hos Fjord Line.
Det er jo fint og flot. Men faktum er bare, at det ofte er noget helt andet, en kunde vurderer sin leverandør på. Nemlig evnen og viljen til at gå det lille stykke ekstra, når det brænder på. Og ikke mindst kende kundens forretning godt nok til at vide, hvornår det virkelig brænder på. Og her bliver samarbejdet scoret højt af Fjord Line.

”Når vi står i en eller anden akut situation, hvor vi har brug for, at noget bliver leveret eller gjort i går, så får jeg altid fat i den rigtige med det samme”, siger Peter Vig og fortsætter: ”Og jeg må bare sige, at i de situationer gør Montes alt hvad de kan, for at det lykkes”.

Drift af forretningskritiske systemer

Fjord Line kører to forretningskritiske systemer hos Montes – Sertica og en SharePoint løsning.
Sertica systemet kører på fysiske servere som består af én på hvert af de tre skibe ’Stavangerfjord’, ’Bergensfjord’ og ’Oslofjord’ – der alle har forbindelse til en virtuel server hos Montes.
SharePoint løsningen ligger hos Montes, hvorfra alle skibe kan tilgå denne via websitet.

Sertica løsningen

Fjord Line sikrer det planlagte vedligehold af skibene med en Sertica løsning. Løsningen er optimeret til administration, overvågning og dokumentation af alle planlagte vedligeholdsaktiviteter både ombord på skibene og på kontoret. Eller som Peter Vig udtrykker det: ”Det er rigtig vigtigt, at vi husker det, når en motordel på en skibsmotor skal efterses hver 6. måned”.
Derudover anvender Fjord Line også Sertica løsningen som indkøbssystem for alle indkøb, der er relateret til det tekniske og sikkerhedsmæssige ombord i skibene. Det gælder for både besætningen og Fleet Management, der er placeret på land i Fjord Lines driftsafdeling, at alle indkøb foretages ved hjælp af Sertica.

Sharepoint løsningen

Når der skal holdes styr på politikker, papirer, certificeringer, opdateringer, versioneringer mm. så bruger Fjord Line en SharePoint løsning.
Løsningen bruges i tre dele af Fjord Lines internationale organisation:
Fleet Management: Certificeringer, audits etc.
Safety Management: Sikkerhedspolitikker.
HR Policy and Knowledge Sharing: Personalepolitik, rejseafregninger og alle de andre ting, der kræves af en effektiv og moderne HR afdeling.

Vil du vide mere

om Montes’ Fjord Line løsninger, så er du velkommen til at kontakte

Asbjørn Helledie, Logistikchef
Mail: helledie@montes.dk
Tel: +45 6323 5563

Om Fjord Line

Fjord Line blev grundlagt i 1993 og er i dag Norges næststørste færgerederi i international passager- og godstrafik mellem Danmark, Norge og Sverige med en markedsandel på 20 pct.
Fjord Line er et ungt rederi, som er vokset meget de senere år ved bl.a. at introducere nye, moderne skibe til flåden og udvide rutenetværket.
Fjord Line beskæftiger cirka 700 fuldtidsansatte og transporterer årligt over 1,2 millioner passagerer.
Fjord Lines fire skibe opererer på fem færgeruter mellem Danmark, Norge og Sverige.

BJERG Arkitektur

BJERG Arkitektur

Samarbejde i skyen åbner nye muligheder

BJERG Arkitektur og Montes IT har samarbejdet i godt ti år. Med undtagelse af branchespecifik software, leverer Montes al BJERG Arkitekturs IT, inklusive drift, support og IT-sikkerhed.

”Vi har et meget tæt samarbejde med Montes, der langt hen ad vejen baserer sig på gode personlige relationer og tillid”, siger Nevo Alon, Bygningskonstruktør og BIM Manager hos BJERG Arkitektur. ”Montes forstår vores forretning og vi kan altid ringe direkte til den rette medarbejder og få den assistance vi har brug for”.

BJERG Arkitektur beskæftiger godt 30 medarbejdere fordelt på lokationer i Hjørring, Aalborg, København, Oslo, Warszawa og senest i Chile. En sådan geografisk spredning kan kun fungere i kraft af mobile medarbejdere understøttet af en stærk IT-infrastruktur.
Mobilitet og tilgængelighed er derfor kritiske nøgleord i BJERG Arkitekturs krav til IT. Og så selvfølgelig computerkræfter, masser af computerkræfter. At computerkraft er så vigtigt, skyldes, at den software tegnestuen arbejder med, fx tegne- og beregningsprogrammet Autodesk Revit, kræver stor kapacitet for at fungere optimalt. Det har hidtil krævet store, kraftige og ikke mindst dyre arbejdsstationer til hver medarbejder, men det gør det ikke længere.

SkyNet

Montes IT har skruet en løsning sammen, der betyder, at de tunge programmer og grafikkort nu ligger centralt på servere hos Montes og kan håndteres gennem Windows; en løsning som BJERG Arkitektur har døbt SkyNet.
Med SkyNet har BJERGs medarbejdere nu et fjernskrivebord hos Montes, med adgang til de nødvendige programmer. Alle projekter og data lagres hos Montes, hvilket betyder, at alle, uanset lokation, kan arbejde samtidigt på de samme projekter.

”Økonomisk set har SkyNet været en rigtig god idé. Faktisk stod vi overfor at skulle udskifte mindst ti computere á 25.000 kr, da vi etablerede den nye løsning. Men med SkyNet ligger de tunge programmer på en server hos Montes, og vi kan derfor nøjes med meget mindre og billigere pc’er”, siger Nevo Alon.

Løsningen gør, at BJERG Arkitektur ikke længere er afhængige af, at de tunge programmer er installeret på de enkelte arbejdsstationer og dermed heller ikke af tunge og dyre arbejdsstationer. Nu kan arbejdet foregå på almindelige og langt billigere PC’er.

Fleksibilitet giver nye forretningsmuligheder

Med fleksibiliteten og muligheden for, at medarbejdere kan arbejde på samme projekt på samme tid, har der åbnet sig nye forretningsmuligheder for BJERG Arkitektur gennem international ekspansion.
”Uanset hvor i verden vi er, så kan vi nu arbejde i samme dokument på samme tid, fordi det hele ligger på en virtuel server. Fx har vi lige åbnet kontor i Chile. Det havde ikke været muligt uden SkyNet”, siger Nevo Alon og fortsætter: ”Også kunder og samarbejdspartnere kan være med. Det giver os et fælles arbejdsmiljø, som vi ikke tidligere har haft mulighed for at etablere. Alt hvad det kræver, er en almindelig PC og adgang til internettet. I går koblede jeg på med 3G gennem min telefon. Mere kræver det ikke”.

BJERG er lidt længere fremme

”Det er jo på mange måder en naturlig udvikling. Vi startede med en blyant, så blev det en computer og nu er det altså en løsning i skyen. I øjeblikket tror jeg ikke, at andre i byggebranchen kan det samme. Vi er nok dem, der er længst fremme, men sådan bliver det jo ikke ved med at være. Vi må hele tiden udvikle os, og det gør vi gerne sammen med Montes.”, slutter Nevo Alon.

Vil du vide mere om Montes SkyNet løsning, så er du velkommen til at kontakte

Asbjørn Helledie, Logistikchef
Mail: helledie@montes.dk
Tel: +45 6323 5563

Fordele ved SkyNet:

Økonomi: Med SkyNet ligger de tunge programmer på servere hos Montes, og det er derfor unødvendigt at investere i store dyre arbejdsstationer.
Fleksibilitet: Flere kan tilgå og arbejde på selv store og tunge projekter på samme tid, uanset tid og sted. Det hele ligger på en virtuel server og alt hvad der kræves, er en almindelig PC og adgang til internettet.
Sikkerhed: SkyNet kører på to redundante servere, og kan således tåle et eventuelt hardware-nedbrud. Serverne har installeret Windows 2016 Server med Terminal Server og alle kontorer har en WatchGuard firewall, som er forbundet til Montes’ WatchGuard firewalls.

Om BJERG Arkitekturs løsning:

Hos Montes står to Hewlett Packard Edgeline servere med de nødvendige grafikkort. De to servere kører redundant, og kan således tåle et eventuelt nedbrud.
Hewlett Packard Edgeline serverne har installeret Windows 2016 Server med Terminal Server. Alle projekter og data lagres hos Montes, og så kan alle medarbejdere, uanset lokation, arbejde samtidigt på samme projekter.
BJERG har opkobling via VPN til Montes og alle kontorer har en WatchGuard firewall, som er forbundet til Montes’ WatchGuard firewalls. Brugerne har så et fjernskrivebord – som også kan tilgås mobilt – hos Montes med adgang til de nødvendige programmer (Revit, AutoCad og Adobe Indesign).
Løsningen sikrer, at medarbejderne ikke er afhængige af, at programmerne er installeret på deres arbejdsstationer, da de har adgang til alt nødvendigt via fjernskrivebordet.

Om BJERG Arkitektur

BJERG Arkitektur blev etableret i 1987 og er en traditionsrig tegnestue, med adskillige kvalitetsbyggerier i porteføljen. Tegnestuen har siden 2007 arbejdet intensivt med ultralav energirenoveringer kendt som passivhusbyggerier.
Tegnestuen består af tre afdelinger i Danmark, med en afdeling i Hjørring, Aalborg og København. Derudover har Bjerg også afdelinger i Oslo, Warszawa og Chile, hvilket kun er muligt i kraft af mobile medarbejdere.
Bjerg udfører som arkitektfirma både bygherrerådgivning og totalrådgivning for både private og offentlige bygherrer.
BJERG opgaver spænder vidt – almene boliger, større erhvervsbyggerier, pleje- og psykiatrisektoren, villaer, kulturhuse/idrætsfaciliteter, skoler og børnehaver, etc.

Læs mere om BJERG Arkitektur her

JYSKE BANK – Fiskeriafdelingerne

“Vi er meget tilfredse med den service og support, som MONTES giver os. Vi har selv mulighed for at påvirke videreudviklingen af løsningen.” Brian Toldbod, Jyske Bank

Igennem mange år har Jyske Bank’s afdelinger i fiskeribyerne Hirtshals og Skagen ydet en speciel og meget omfattende service til administration af fiskefartøjer. Udover normale bankydelser omfatter denne service også bogføring og afregning, månedsopgørelser og ikke mindst løn-/hyreafregning, som er en kompliceret opgave, der ikke umiddelbart kan løses i et standard lønsystem.

I 2008 havde Jyske Bank behov for at finde en ny løsning på denne opgave. Efter aftale med MONTES blev der i et godt samarbejde udviklet en løsning, som blev taget i brug i starten af 2009.

MONTES “Kutterløsning”

For de fartøjer der er oprettet i systemet, oprettes ture af valgfri perioder og med besætningsmedlemmer tilknyttet med aftalte andele.
Når turen er slut, og der foreligger afregninger fra aftagere bogføres disse data, som også giver grundlag for beregning af hyre m.m.

Løsningen, som er baseret på Microsoft Dynamics C5, opgraderes og videreudvikles løbende.

IT-sikkerheden er i højsædet

Jyske Bank, som har ultimative krav til IT-sikkerhed, har naturligvis sikret sig, at MONTES Hosting Center til enhver tid lever op til disse sikkerhedskrav.

Fuldmægtig Brian Toldbod udtaler: “Vi er meget tilfredse med den service og support, som MONTES giver os. Vi har selv mulighed for at påvirke videreudviklingen af løsningen, og da MONTES løbende opdaterer løsningen, er vi altid sikre på, at den lever op til gældende lovkrav.”

Hjørring Kommune

“Kort sagt, MED Databasen MED DB er let at bruge og enkel at administrere… og giver ydermere fordele for såvel os, der administrere MED-organisationen og resten af vores organisation.” Grethe Larsen Strauss, Hjørring kommune

I oktober 2009 tog Hjørring Kommune deres nye MED og Arbejdsmiljø-database i brug.

“Det er et webbaseret værktøj, som både indeholder en del, der ligger på vores Intranet til brug for alle og herudover indeholder den en administrationsdel som dele af MED-organisationen kan have glæde af.” Fortæller Grethe Larsen Strauss fra Hjørring kommune, Arbejdsmiljø og MED-organisation.

Grethe Larsen Strauss fortsætter: “Værktøjet giver et samlet overblik over hele MED-organisationen inklusiv Arbejdsmiljøgrupperne for Hjørring Kommune. Hertil kommer at vi også får et overblik over de kompetencer, der ligger i MED-organisationen, så det bliver lettere at samle hold til for eksempel arbejdsmiljøuddannelserne eller andre uddannelser, som vi udbyder til MED-organisationens medlemmer.

Hos Hjørring Kommune bruges systemet også af ansatte ud over udvalget. “Ud over administrationsmodulet giver værktøjet mulighed for via Intranettet, at andre kan kontakte MED-udvalgene, Arbejdsmiljøgrupperne, eller sekretariaterne såfremt der er behov for det. Det giver samtidig en mulighed for at vise åbenhed overfor resten af organisationen og udadtil, som vi ser som et aktiv for samarbejdsorganisationen og for resten af vores organisation.” siger Grethe Larsen Strauss

Der er allerede mange brugere af MED Databasen hos Hjørring Kommune – og det er gået stærkt med at udvide løsningen. Grethe fortæller: “Vi startede med 1 udvalgsadministrator i september, i oktober efter et møde var vi 7 og nu er vi en gruppe på 10, som kan sparre med hinanden, hvis der er spørgsmål. Det er gået lynhurtigt og det siger jo lidt om, at selv om der har været mange andre bolde i luften samtidig, så er det et let værktøj at lære at bruge. Vores netværk er ikke komplet endnu, for det er tanken at opgaven med vedligehold bedst løses der hvor tingene sker, ude i organisationen”.

“Kort sagt, databasen er let at bruge og enkel at administrere, og så er den uafhængig af andre systemer. Den opfylder de behov der er i forhold til Arbejdsmiljøloven og giver ydermere fordele til såvel os der administrerer MED-organisationen og resten af vores organisation.” afslutter Grethe Larsen Strauss.

Vil du vide mere om Hjørring kommunes erfaring med MED Databasen? Så er du velkommen til at kontakte Grethe Larsen Strauss på tlf. 7233 3212

HF Transport og Fiskehandel A/S

Chrisfish A/S

“Vi samarbejder med MONTES om hele vores IT-løsning. Med MONTES fandt vi en IT-partner, der kunne opfylde vores meget specifikke IT-behov.” Henrik Andersen, økonomichef hos Chrisfish Danmark A/S.

“Vi samarbejder med MONTES om hele vores IT-løsning” fortæller Henrik Andersen, økonomichef hos Chrisfish Danmark A/S. “Med MONTES fandt vi en IT-partner, der kunne opfylde vores meget specifikke IT-behov.” beretter Henrik Andersen og fortsætter: “MONTES har kompetencen til at specialudvikle systemer og supportere løsninger, der understøtter vores travle hverdag som handels- og produktionsvirksomhed.”

MONTES A/S fungerer som total IT-leverandør hos Chrisfish Danmark A/S og tilknyttede virksomheder. MONTES A/S leverer og servicerer alt fra servere, PCere og printere til ERP-systemet Microsoft Dynamics AX.

Systemet understøtter mangesidige og komplekse arbejdsgange i koncernens forskellige selskaber. MONTES A/S har bl.a. specialudviklet et salgsværktøj, der effektiviserer salg og fakturering af fersk fisk. Ligeledes er ERP-systemets produktionsstyringsmodul blevet tilpasset brug ved rejefabrikken i Frederikshavn.

Chrisfish Danmark A/S blev grundlagt i 1962 og leverer i dag fersk og frossen fisk og skaldyr til hele verden. De køber, forarbejder og sælger fersk fisk og skaldyr af høj kvalitet. I dag har Chrisfish Danmark A/S afdelinger i både Frederikshavn, Hanstholm og Hvide Sande og har ca. 30 ansatte.

Forhandlingsfællesskabet

“I dag er alt IT dog flyttet over på en hostet løsning. Det giver os mere fleksibilitet og stor driftsikkerhed samtidig med, at det økonomisk er en god løsning, og den fysiske afstand til MONTES betyder heller ikke noget.” Helle Basse, Sekretariatschef hos Forhandlingsfællesskabet.

Vi har benyttet MONTES A/S i mere end 20 år” fortæller Helle Basse, Sekretariatschef hos Forhandlingsfællesskabet. “Hos MONTE S har vi altid fået en god, kompetent og stabil service. I starten stod de for drift af vores servere, printere, PCere m.v. her i huset” siger Helle Basse og hun fortsætter. “I dag er alt IT dog flyttet over på en hostet løsning. Det giver os mere fleksibilitet og stor driftsikkerhed samtidig med, at det økonomisk er en god løsning, og den fysiske afstand til MONTES betyder heller ikke noget.”

MONTES A/S drifter, servicerer og supporterer i dag Forhandlingsfællesskabet og medarbejderne hos Forhandlingsfællesskabet via en hostet løsning. Alt IT er i dag placeret i et af MONTES hostingcentre i Hjørring. Forhandlingsfællesskabets medarbejdere har fuld adgang til alle løsninger, men er i dag ikke afhængige af at servere, backup m.v. skal håndteres på egen adresse.

Forhandlingsfællesskabeter repræsenterer ansatte i regioner og kommuner og har 45 medlemsorganisationer – eller ca. 530.000 ansatte i regioner og kommuner.

Forhandlingsfællesskabet forhandler med de kommunale og regionale arbejdsgivere om generelle løn- og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommuner og regioner fx barsel, ferie samt medindflydelse og medbestemmelse. Forhandlingsfællesskabet medvirker også til iværksættelse af personalepolitiske og overenskomstmæssige samarbejdsprojekter. Forhandlingsfællesskabet har 16 ansatte, hvoraf flere har konsulentfunktion og kan derfor tilgå IT-systemerne fra eksterne adresser.

Forhandlingsfællesskabet hed tidligere KTO.

BOXIT/ Escot Erhvervsejendomme

“Der blev etableret nyt serverrum på en weekend. MONTES kom fredag efter lukketid. Her gik vi i gang med at lukke vores gamle serverrum ned. Mandag morgen var vi stort set oppe at køre igen. Det gik utroligt gnidningsfrit” Rasmus Nørgaard, IT-chef hos Escot Erhvervsejendomme.

Escot Erhvervsejendomme, der også driver self-storage virksom-heden BOXIT, stod overfor en opgradering af rygraden i deres IT-infrastruktur.

Rasmus Nørgaard, IT-ansvarlig hos Escot, fortæller ”Vi er en virksomhed i vækst. Vi får løbende nye afdelinger og flere medarbej-dere. Derfor var det vigtigt for os, at vi fandt en løsning, der både opfylder vores krav til IT i dag, men som også rummer mulighed for udvidelser fremover”.

Valget faldt på en storage-løsning, hvor fire fysiske servere binder virksomhedens IT-infrastruktur sammen.

”MONTES kom fredag efter lukketid. Her gik vi i gang med at luk-ke vores gamle serverrum ned. Mandag morgen var vi stort set oppe at køre igen. Det gik utroligt gnidningsfrit” siger Rasmus Nørgaard.
Escot’s løsning består af fire HP servere, der tilsammen driver virksomhedens mange virtuelle servere på en Hyper-V platform. Disse er koblet sammen med en storage-løsning på i alt 3.600 GB.

Hele løsningen kan selvfølgelig udvides løbende, så den til enhver tid passer til Escot’s aktuelle IT-behov.
Med MONTES’ online backup har Escot desuden altid backup af alle deres data, der max. er tre timer gamle.
Escot er et danskejet ejendomsselskab med hovedkontor i Aal-borg. Virksomheden er mere end 30 år gammel. Ud over udlej-ning af ejendomme til private og erhverv, omfatter Escot også self-storage virksomheden BOXIT.
Koncernen beskæftiger ca. 30 medarbejdere.