BOXIT/ Escot Erhvervsejendomme

“Der blev etableret nyt serverrum på en weekend. MONTES kom fredag efter lukketid. Her gik vi i gang med at lukke vores gamle serverrum ned. Mandag morgen var vi stort set oppe at køre igen. Det gik utroligt gnidningsfrit” Rasmus Nørgaard, IT-chef hos Escot Erhvervsejendomme.

Escot Erhvervsejendomme, der også driver self-storage virksom-heden BOXIT, stod overfor en opgradering af rygraden i deres IT-infrastruktur.

Rasmus Nørgaard, IT-ansvarlig hos Escot, fortæller ”Vi er en virksomhed i vækst. Vi får løbende nye afdelinger og flere medarbej-dere. Derfor var det vigtigt for os, at vi fandt en løsning, der både opfylder vores krav til IT i dag, men som også rummer mulighed for udvidelser fremover”.

Valget faldt på en storage-løsning, hvor fire fysiske servere binder virksomhedens IT-infrastruktur sammen.

”MONTES kom fredag efter lukketid. Her gik vi i gang med at luk-ke vores gamle serverrum ned. Mandag morgen var vi stort set oppe at køre igen. Det gik utroligt gnidningsfrit” siger Rasmus Nørgaard.
Escot’s løsning består af fire HP servere, der tilsammen driver virksomhedens mange virtuelle servere på en Hyper-V platform. Disse er koblet sammen med en storage-løsning på i alt 3.600 GB.

Hele løsningen kan selvfølgelig udvides løbende, så den til enhver tid passer til Escot’s aktuelle IT-behov.
Med MONTES’ online backup har Escot desuden altid backup af alle deres data, der max. er tre timer gamle.
Escot er et danskejet ejendomsselskab med hovedkontor i Aal-borg. Virksomheden er mere end 30 år gammel. Ud over udlej-ning af ejendomme til private og erhverv, omfatter Escot også self-storage virksomheden BOXIT.
Koncernen beskæftiger ca. 30 medarbejdere.